Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

"ΝΕΑ" ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΤΟΥ 1959

Με μεγάλο νταβαντούρι και εξαιρετικήν κίνησιν επισκεπτών και προσκυνητών επέρασαν οι δυό μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριος και πάνε στο καλό.
Σημειώνουμε εδώ πως η κίνησις των επισκεπτών του νησιού μας κατά τους μήνας Ιούνιον έως και |Σεπτέμβριον έφθασε τον αριθμόν 22.944 ήγουν κατά τον Ιούνιον 4.321, Ιούλιον 5.354 , Αύγουστον 9.539 και Σεπτέμβριον 3.730.  Όλοι δε έμειναν καταγοητευμένοι από το νησί μας, παρεκτός ενός, κάποιου κ. Γ. Λαμπρινού, που εδημοσίευσε κι επιστολή στο περιοδικόν Εικόνες, και καταφέρεται εναντίον όλων, ορατών και αοράτων, μα κατά τρόπον πολύ χαριτωμένον, που αξίζει να την διαβάσετε, για να σπάσετε κέφι και να ευφρανθήτε.  Απορίας όμως άξιον η δημοσίευσις της επιστολής αυτής, από ένα σοβαρό περιοδικό, καθώς οι Εικόνες.  Παρόμοια δημοσιεύματα θέσιν έχουν μόνον σε λαϊκά σατιρικά φύλλα.  Ασφαλώς, αστοχία.
Κατέπλευσαν δε εις το λιμάνι μας, κατά τους μήνας τούτους εξήκοντα οκτώ ιδιωτικά κότερα και θαλαμηγοί, μεταξύ των οποίων και ο Γαλάζιος Ορίζων της Κυρίας Μππεγκούμ, χήρας του αειμνήστου γλεντζέ Αγά Χαν.  
Μ΄εξαιρετικήν μεγαλοπρέπειαν και πανηγυρικήν δοξολογίαν στον Καθεδρικόν Ναόν επανηγυρίσθη η δεκάτη επέτειος της μεγάλης Νίκης του Γράμμου από τον Εθνικόν Στρατόν.  Παρέστησαν αι Δημοτικαί και λοιπαί Αρχαί της πόλεως και σύμπας ο πληθυσμός του νησιού.
Μετά την δοξολογίαν έγινε δεξίωσις εις το Δημαρχείον, το δε βράδυ στην ειδυλλιακή ταβέρνα του Σταύρου Ντούσκου στην Ξερή Ελιά, ο κ. Δήμαρχος παρέθεσε πλούσιον δείπνον στους Υδραίους Πολεμιστάς, παραταθέν μέχρι των πρωινών ωρών, μέσα σε πλαίσιον πατριωτισμού και Εθνικής ανατάσεως.
Μερίμνη του κ. Υπουργού της ΅Εμπορικής Ναυτιλίας, απεστάλησαν από την Αμερικανικήν Οργάνωσιν Μπρούσνικ Φαουνέσιον πενήντα δέματα τροφίμων, διανεμηθένα εις πτωχάς οικογενείας του νησιού, αι οποίαι και ευχαριστούν τον κ. Υπουργόν.
Εντός των ημερών αρχίζει η κατασκευή της προβλήτος δια την πλεύρισιν τωνν πλοίων.  Η επίβλεψις του έργου ανετέθη παρά της αρμοδίας υπηρεσίας εις τον συμπολίτην κ. Γεώργιο Ν. Πινότση, πολ. μηχανικόν.
Το βράδυ της Εορτής της Παναγίας και της επομένης επανελήφθη η παράςστασις τους Ηλέκτρας από τους Γυμνασιόπαιδας.  Πάντες έπαιξαν πολύ καλά αλλά η υποδυθείσα την ηρωϊδα δις Μαρία Ρ. Λισμάνη. υπέροχα.  Για ' αυτό της αξίζουν χίλια θερμά συγχαρητήρια.
Αι εισπράξεις διετέθησαν δια την επισκευήν του κτιρίου του Γυμνασίου.
Ήρχισεν η κατασκευή του νέου κτιρίου των Σφαγείων στην θέσιν Κανόνι, δρόμος προς το Μαντράκι.
Ο δρόμος του Αυλακιού συνεχίζεται.  Έχει ήδη φθάσει στο λεμβουργείον του Μαστρο Σταμάτη Δρίβα.
Ο δήμος ηγόρασεν αντι 138 χιλ. δρχ, την νέαν ηλεκτρική μηχανή μετά γεννητρίας, από τον οίκον Καβαφάκης και Χαραλαμπίδης, προς τακτοποίησιν του Ηλεκτροφωτισμού της πόλεως.
Αναμένεται εντός ολίγου η παραλαβή της.
Κατόποιν της υπό του κ. Δημάρχου αναδιοργανώσεως του εργατοτεχνικού Ποσωπικού του Δήμου η πόλις αστράφτει από καθαριότητα.
Τα σχολεία άνοιξαν και τα παιδιά χαρούμενα έδραμον προς αυτά.  Το δε Γυμνάσιον, υπό την διεύθυνσιν του κ.Βικέτου, θα λειτουργήση με το αυτό του περασμένου σχολικού έτους άριστον καθ' όλα Διδακτικόν Προσωπικόν.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ 1959, ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΜΩΡΕΣ
ΦΩΤΟ: ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΩΡΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

metamarks