Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

ΠΕΛΕΚΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ...


Οι πετράδες είναι οι τεχνίτες που ασχολούνται με την επεξεργασία και τη δόμηση (χτίσιμο) της πέτρας για την κατασκευή σπιτιών, μαντρότοιχων, κρηνών, πεζοδρομίων και άλλων πετρόχτιστων οικοδομημάτων. 

Οι μάστορες ή «καλφάδες» χωρίζονται γενικά σε δύο κατηγορίες: Οι χτίστες και τοποθέτες της πέτρας. Οι χτίστες δουλεύουν στο γιαπί δυο - δυο. Ο πρώτος, που δουλεύει από την εξωτερική όψη του κτιρίου που χτίζουν, χρησιμοποιεί πέτρες πιο «καλοδουλεμένες», ενώ ο δεύτερος από την εσωτερική όψη του κτιρίου, χρησιμοποιεί πέτρες πιο χοντροκομμένες και ακατέργαστες.
Η δεύτερη κατηγορία τεχνιτών, οι τοποθέτες της πέτρας, διαθέτουν πρακτικές «γνώσεις» μηχανικής και γεωμετρίας, αλλά και καλλιτεχνική ευαισθησία και μεγάλη εμπειρία.
Στην όλη διαδικασία χρειάζονται και οι ειδικοί τεχνίτες οι λιθοξόοι ή «πελεκάνοι»), οι οποίοι ασχολούνταν με τη λάξευση ή πελέκημα της πέτρας.
Τα εργαλεία των πετράδων είναι ο ματρακάς, ο τσόκος, τα καλέμια, τα βελόνια, η τραπίνα, οι σφήνες, το μακάπ(ι), η βαριά, ο λοστός, η στάντζα κ. ά.Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ


Πέρασαν από τότε εκατό χρόνια…. Από τότε, που καταγράφηκαν σελίδες ένδοξης ιστορίας. Εκατό χρόνια από τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-13 που έμειναν στην λαϊκή συλλογική μνήμη σαν ένδοξο παραμύθι με πολλή δράση και αίσιο τέλος. Και στην πολιτική και τη διπλωματία, σαν άθλος συνένωσης όλων των εθνικών δυνάμεων για την επίτευξη της μεγάλου στόχου. 


Οι πόλεμοι αυτοί, που άλλαξαν το χάρτη των Βαλκανίων, χαρακτηρίζονται σαν ο μεγαλύτερος ελληνικός στρατιωτικός άθλος μετά την Επανάσταση του 1821.Διήρκεσαν από τον Οκτώβριο του 1912 μέχρι τον Αύγουστο του 1913.

Ο Α' Βαλκανικός Πόλεμος διεξήχθη μεταξύ Ελλήνων, Σέρβων, Βουλγάρων και Μαυροβουνίων αφενός και Τούρκων αφετέρου. Άρχισε στις 20 Σεπτεμβρίου του 1912 και τερματίσθηκε στις 17 Μάίου του 1913, με την Συνθήκη του Λονδίνου.
Ο Β" Βαλκανικός Πόλεμος διεξάγεται μεταξύ των πρώην συμμάχων (Ελλάς, Σερβία, Μαυροβούνιο), εναντίον της Βουλγαρίας, άρχισε στις 17 Ιουνίου του 1913 και τελείωσε στις 28 Ιουλίου του ιδίου έτους με την Συνθήκη του Βουκουρεστίου, ενεπλάκησαν δε σ'αυτόν και η Ρουμανία και η Τουρκία.

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι , αποτελούν στη σύγχρονη ιστορία, το λαμπρότερο στρατιωτικό επίτευγμα της Ελλάδας, η οποία κατόρθωσε να διπλασιάσει την έκτασή της και τον πληθυσμό της, ενσωματώνοντας στον εθνικό κορμό συμπαγείς αλύτρωτους ελληνικούς πληθυσμούς.


Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΩΡΗΚΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ

Η ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ ΘΩΡΗΚΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΩΝ ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ
ΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΩΡΗΚΤΑ ΥΔΡΑ, ΨΑΡΑ ΚΑΙ ΙΩΝΙΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΔΕΛΦΙΝΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΩΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ ΠΑΡΑΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ Υ/Β ΑΜΥΝΑΣ
ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΤΟ ΘΩΡΗΚΤΟ ΑΒΕΡΩΦ. ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΡΥΛΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΕΜΩΝ 1912-1913

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΩΡΗΚΤΟΥ ΥΔΡΑ

ΤΟ ΘΩΡΗΚΤΟ ΣΠΕΤΣΑΙ

Ο Ν. ΒΟΤΣΗΣ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΡΠΙΛΟΒΟΛΟΥ 11
ΠΟΥ ΒΥΘΙΣΕ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 1912 ΤΟ
ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΘΩΡΗΚΤΟ ΦΕΤΧ-Ι ΜΠΟΥΛΕΝΤ28η Οκτωβρίου 1940
Διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά προς τον ελληνικό λαό (28-10-1940)


Προς τον ελληνικόν λαόν,
Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι επεδείξαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην, προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημας το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες μου εζήτησεν σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν, την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της. θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες,
τώρα θα αποδείξωμεν εάν είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας, και τα ιεράς μας παραδόσεις.
Νυν υπέρ πάντων ο αγών
Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως
Ιωάννης Μεταξάς

Διάγγελμα του Βασιλιά Γεωργίου Β΄ προς τον ελληνικό λαό (28-10-1940)
Προς τον ελληνικόν λαόν,
Ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως ανήγγειλε προ ολίγου υπό ποίους όρους ηναγκάσθημεν να κατέλθωμεν εις πόλεμος κατά της Ιταλίας, επιβουλευθείσης την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.
Κατά την μεγάλην αυτήν στιγμήν είμαι βέβαιος, ότι κάθε Έλλην και κάθε Ελληνίς θα επιτελέση το καθήκον μέχρι τέλους και θα φανή αντάξιος της ενδόξου ημών ιστορίας.
Με πίστιν εις τον Θεόν και εις τα Πεπρωμένα της φυλής, το Έθνος σύσσωμον και πειθαρχούν ως εις άνθρωπος θα αγωνισθή υπέρ βωμών και εστιών μέχρι της τελικής νίκης.
Εν τοις ανακτόροις των Αθηνών τη 28η Οκτωβρίου 1940
Γεώργιος Β΄
Διαταγή Αρχιστρατήγου Αλ. Παπάγου προς τους διοικητάς των Μεγάλων Μονάδων

"Από έκτης πρωινής σήμερον περιερχόμεθα εις εμπόλεμον κατάστασιν προς Ιταλίαν. Άμυνα Εθνικού εδάφους διεξαχθή βάσει διαταγών ας έχετε. Εφαρμόσατε σχέδιον επιστρατεύσεως. Παπάγος."

Ημερησία Διαταγή Αλ. Παπάγου

    "Αναλαμβάνων την αρχηγίαν του Στρατού καλώ τους αξιωματικούς και οπλίτας του Ελληνικού Στρατού εις την εκτέλεσιν του υψίστου προς την Πατρίδα καθήκοντος με την μεγαλυτέραν αυταπάρνησιν και σταθερότητα. Ουδείς πρέπει να υστερήση. Η υπόθεσις του αγώνος τον οποίον μας επέβαλεν ο αχαλίνωτος Ιμπεριαλισμός μιας Μεγάλης Δυνάμεως, η οποία ουδέν είχε ποτέ να φοβηθή από ημάς, είναι η δικαιοτέρα υπόθεσις την οποίαν είναι δυνατόν να υπερασπισθή ένας Στρατός. Πρόκειται περί αγώνος υπάρξεως. Θα πολεμήσωμεν με πείσμα, με αδάμαστον εγκαρτέρησιν, με αμείωτον μέχρι τελευταίας πνοής ενεργητικότητα.
    Έχω ακράδαντον την πεποίθησιν ότι ο Ελληνικός Στρατός θα γράψει νέας λαμπράς σελίδας εις την ένδοξον ιστορίαν του Έθνους.
    Μην αμφιβάλλετε ότι τελικώς θα επικρατήσωμεν, με την βοήθειαν και την ευλογίαν του Θεού και τας ευχάς του Έθνους. Έλληνες αξιωματικοί και οπλίται φανήτε ήρωες."
Όστρια - Γαρμπής, 7-8 Δύναμη

Το λιμεναρχείο εξέδωσε απαγορευτικό απόπλου εξαιτίας των θυελλωδών  νότιο νοτιοδυτικών ανέμων  που πνέουν στο νησί μας και στην ευρύτερη περιοχή από εχτές το απόγευμα.  Τα πληρώματα των ιστιοπλοϊκών σκαφών που λαμβάνουν μέρος στους αγώνες Ύδρα 2012, παραμένουν σε επιφυλακή πάνω στα σκάφη τους προκειμένου να δοθεί το σήμα εκκίνησης, αφού είχε αναβληθεί λόγω της κακοκαιρίας.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ:Ύδρα  27 Οκτωβρίου 2012 

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Αίσιο τέλος στην επικοινωνία Ύδρα –  Μετόχι

Με την χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Δήμαρχου Ύδρας κ. Άγγελου Λ. Κοτρώνη, με τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου κ.κ. Αθανάσιο Μπούσιο και Κωνσταντίνο Μουντζούρη, αποκαταστάθηκε πλήρως το σοβαρό θέμα που είχε προκύψει με την επικοινωνία του νησιού μας με το Μετόχι.
Οι Γενικοί Γραμματείς επιβεβαίωσαν στον Δήμαρχο την απρόσκοπτη συνέχιση των δρομολογίων.
Η καίρια δίωρη συνάντηση  του Δημάρχου, του εκπροσώπου του  Μητροπολίτη, ο οποίος απουσίαζε  στο εξωτερικό σε Εκκλησιαστική  αποστολή, π. Ακινδύνου Δαρδανού, του  Προέδρου του Δ.Λ.Τ.Υ. κ. Αθανασίου  Μερτζάνη και του Αντιδημάρχου κ. Γιάννη Παστού, το πρωί της 25ης Οκτωβρίου στο Υπουργείο Ναυτιλίας, έφερε τα θετικά για το νησί μας αποτελέσματα.
Στην σύσκεψη ο Δήμαρχος και η αντιπροσωπεία που τον  συνόδευε, ανέφεραν στους Γενικούς Γραμματείς με επιχειρήματα, την ζωτική αναγκαιότητα για την Ύδρα ύπαρξης  αυτής της θαλάσσιας επικοινωνίας  Ύδρας-Μετόχι, η οποία έγινε απολύτως  κατανοητή. “Ούτε ένα λεπτό δεν μπορεί να μείνει η Ύδρα χωρίς αυτή την επικοινωνία ”, τόνισε ό Δήμαρχος.
Στην σύσκεψη και  μετά από πρόταση του Γενικού  Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής  Πολιτικής κ. Κωνσταντίνου Μουντζούρη,  αποφασίστηκε η διενέργεια αυτοψίας από ειδικούς λιμενολόγους στον προβλήτα του Μετοχιού.
Την 26η Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η αυτοψία και οι ειδικοί έκριναν ότι ο προβλήτας είναι απολύτως ασφαλής και καθόλου επικίνδυνος, για την προσέγγιση των πλεούμενων που εξυπηρετούν την θαλάσσια επικοινωνία της Ύδρας με την Πελοπόννησο.

Ύστερα από την επιτυχή κατάληξη των προσπαθειών, ο Δήμαρχος Ύδρας  κ. Άγγελος Λ. Κοτρώνης έκανε την  ακόλουθη δήλωση:

Επιθυμώ να ευχαριστήσω και εκ μέρους ολόκληρου του Υδραϊκού Λαού, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη,  τον Υπουργό Παιδείας και Βουλευτή της Περιφέρειάς μας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας κ. Αθανάσιο Μπούσιο και τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής κ. Κωνσταντίνο Μουντζούρη, για την άμεση και καίρια βοήθειά τους, στην επίλυση του σοβαρού προβλήματος που τόσο άδικα είχε προκύψει.
Κατανοώντας πλήρως το φλέγον για το νησί μας  θέμα, έδωσαν την πρέπουσα λύση, με γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις.
Έτσι  το νησί μας δεν έμεινε χωρίς αυτή την ζωτική επικοινωνία ούτε ένα  λεπτό.
Έκκληση και παράκληση απευθύνω στους  αγαπητούς μου Συμπατριώτες. Ας σταματήσουν  οι ανταγωνισμοί, οι έριδεςκαι τα προσωπικά συμφέροντα. Ας σταματήσουν οι εκατέρωθεν καταγγελίες που μόνο το νησί μας βλάπτουν. Αυτές οι ξενόφερτες τακτικές των καταγγελιών, δεν συνάδουν με την αρχοντιά της ψυχής του υπερήφανου Υδραίου. Στις δύσκολες δυστυχώς εποχές για την χώρα μας, μόνο ενωμένοι και μονοιασμένοι θα καταφέρουμε να βγούμε από το αδιέξοδο. Στην μνήμη των σπουδαίων Προγόνων μας, που έδωσαν την ζωή τους για την Λευτεριά της Πατρίδας, ας έχουμε μοναδικό και πρωταρχικό στόχο το καλό της Πατρίδας και μετά το δικό μας” .  
                             

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες Πειραιά-Ύδρα, Οκτωβρίου 2012
Με ρεκόρ συμμετοχών. 91 σκάφη, έγινε εχτές το απόγευμα 26 Οκτωβρίου η εκκίνηση του αγώνα «ΥΔΡΑ 2012» από τον ΝΟΕ.

Φέτος στον αγώνα, όπως σχολίασε ο κ. Κ. Λυμπεράκης, έφορος αθλητισμού του ΝΟΕ, γίνεται μια προσπάθεια εκτός από τα καθαρά αγωνιστικά δρώμενα να αναβαθμίσουμε και την κάλυψη του γεγονότος. Ο ΣΚΑΙ θα είναι παρόν στην εκκίνηση και θα παρουσιάσει τον αγώνα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Καθώς και η ΕΡΤ θα μεταδώσει εικόνες από τον αγώνα στην εκπομπή «Αθλητική Κυριακή».
«Είναι μια γενικότερη προσπάθεια που επιχειρούμε να οργανώσουμε και θέλουμε να φέρουμε τα ΜΜΕ κοντά στην ιστιοπλοΐα» είπε ο κ. Λυμπεράκης.
Στο αγωνιστικό μέρος δόθηκαν  δυο εκκινήσεις μια για τα  ORCi, 37 συμμετοχές, τα IRC, 13 συμμετοχές και μια για τα  ORC Club που θα έχουν 42 συμμετοχές.
Οι περσινοί νικητές θα δώσουν όλοι το παρόν για να διεκδικήσουν ξανά τη νίκη, ο ΕΡΥΤΟΣ ΙΙ του Κ. Μάνθου στα ORCi, το ΑΤΑΛΑΝΤΙ ΧΙ του Στρατή Ανδρεάδη στα IRC και το MANOYLI TWO στα ORC Club.
Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα κερδίσει φέτος, αλλά και όπως πάντα ποιο σκάφος θα πάρει την κανονιά. Τα μεγάλα φαβορί για την κανονιά είναι το ACES, τα δυο Farr 40, ο ΕΡΥΤΟΣ αλλά και το JINETERA.
Αξίζει να σημειωθεί η συμμετοχή του σκάφους Code ZeroVodafone που έκανε το ταξίδι από τη Χίο, όπως και πέρυσι που βγήκε 2ο στα ORCi, προκειμένου να συμμετάσχει στον αγώνα μας.
Ο καιρός ίσως ταλαιπωρήσει λίγο τα πληρώματα στην 1η διαδρομή με τον ασθενή νοτιά που αναμένεται να επικρατήσει, αλλά η επιστροφή από την Ύδρα θα αποζημιώσει όλους με τον δυνατό νοτιά που θα φυσά και θα φέρει τα σκάφη γρήγορα και συναρπαστικά πίσω στο Τουρκολίμανο.


Τα σκάφη έφτασαν στο λιμάνι της Ύδρας αργά εχτές το βράδυ λόγω το πολύ ασθενών ανέμων που επικρατούσαν.

Πηγή πληροφοριών : Ναυτικός Όμιλος Ελλάδας

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

ΥΔΡΑ - ΜΕΤΟΧΙ ΟΛΑ ΚΑΛΑ .....ΑΛΛΑ


Το χθεσινό Συμβούλιο,του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στην συνεδρίαση του (Σ.Α.Σ), στην θεματική ενότητα Γ με αιτήματα δρομολογίων περιόδου 01.11.12 – 31.10.13 στα θέματα 1 και 2 ,αποφάσισε ομόφωνα όπως τα δρομολόγια της Γραμμής ΥΔΡΑΣ – ΜΕΤΟΧΙ συνεχιστούν κανονικά, μέχρις ότου  αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της Γ.Γ.Λ. και Λιμενικής Πολιτικής επισκεφθούν τον προβλήτα στο Μετόχι και αποφανθούν σχετικά με την καταλληλότητα της, ύστερα από την αρνητική εισήγηση - γνωμοδότηση του οικείου Λιμεναρχείου Ερμιονίδος. Το χθεσινό Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών με πληθώρα θεμάτων τελείωσε στις 9.00 μ.μ μέσα σε κλίμα αντεγκλήσεων και διαφωνιών  για πολλά θέματα της ημερήσιας διάταξης  υπο την προεδρία του Γ.Γ.Α.Ν.Π του ΥΠΑΑΝ κ. Αθαν. Μπούσια.

Υ.Γ    Το Σ.Α.Σ δεν έχει αρμοδιότητα στην καταλληλότητα  των προβλητών, έχει αρμοδιότητα  μόνον στις δρομολογήσεις των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Πολύ φασαρία, καυγάς, λόγια, έξοδα και τρέξιμο χωρίς ουσία. 
Η γραμμή είναι απαραίτητη για την τοπική κοινωνία, πρέπει όμως να κρατούνται οι προβλεπόμενες ισορροπίες μεταξύ των χρηστών της και να καθαρίσουν πολλές χρονοβόρες ουσιαστικές διαδικασίες χρήσης της. Γ.Θ.Θ  

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΎδρα  24 Οκτωβρίου 2012 
                                                                        

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ύστερα από τις εξελίξεις  που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την ασφάλεια και την νομιμότητα του μόλου στη θέση  Μετόχι Ερμιονίδας και με ορατό τον κίνδυνο να απαγορευθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας οι πάσης φύσεως προσεγγίσεις όλων των σκαφών στον παραπάνω μόλο, ο Δήμαρχος Ύδρας, Άγγελος Λ. Κοτρώνης, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χτες, Τρίτη 23 Οκτωβρίου, με σκοπό να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με ενέργειες που πρέπει να γίνουν εκ μέρους του Δήμου, ώστε να αποτραπεί η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Λιμενικής Πολιτικής, σύμφωνα με την οποία  το λιμάνι του Μετοχιού είναι ακατάλληλο για επιβατική χρήση και για αυτό πρέπει να διακοπεί η λειτουργία  του.
Στην δίωρη συνεδρίαση ακούστηκαν διάφορες απόψεις από τους παριστάμενους  Δημοτικούς Συμβούλους με κυρίαρχη αυτήν  της αναγκαιότητας να παραμείνει πάση θυσία ανοιχτή η γραμμή που συνδέει την Ύδρα με την Πελοπόννησο.

Συγκεκριμένα  η απόφαση η οποία ομόφωνα ελήφθη είναι η ακόλουθη:

    1. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τη σαφή αντίθεσή του στη διακοπή της θαλάσσιας επικοινωνίας της Ύδρας απόκαι προς την περιοχή του Μετοχίου στην Πελοπόννησο.
    2. Αποφασίζει να παραστεί την 24η Οκτωβρίου 2012 αντιπροσωπία στο Υπουργείο Ναυτιλίας, αποτελούμενη απότους κ. Δήμαρχο Ύδρας, τον Αντιδήμαρχο κ. Παστό, τον Προέδρο του Λιμενικού Ταμείου κ. Μερτζάνητον π.Ακινδύνο Δαρδανό ως εκπρόσωπο του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ύδρας και όποιων άλλων ΔημοτικώνΣυμβούλων δύνανται να μεταβούν στον Πειραιά, η οποία θα κάνει επαφές για την ανάκληση της εν λόγωαπόφασης.
    1.  Αποφασίζει να παραστεί αντιπροσωπεία του Δήμου στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που θασυνεδριάσει την 25η Οκτωβρίου 2012 και την ίδια ώρα να κλείσει το Δημαρχείο και όλες οι υπηρεσίες του ειςένδειξη διαμαρτυρίας.
Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Ύδρας μεταξύ άλλων σημείωσε:

«...Τα τελευταία χρόνια επιχειρείται μια ολοκληρωτική υποβάθμιση της Ύδρας σε όλα τα επίπεδα. Από την μία με την
προσπάθεια  ανακήρυξης όλου του νησιού σε αδόμητη ζώνη, με την κατάργηση και απομάκρυνση από το νησί πολλών υπηρεσιών και προσφάτως πιθανόν και της Δ.Ο.Υ, με την τεράστια δυσφήμιση από τα γεγονότα του καλοκαιριού με τα ΜΑΤ και από την άλλη  με την επικείμενη κατάργηση του μόλου στο Μετόχι, η πολιτεία αντί να ενσκήψει με κατανόηση στα προβλήματά μας, ειδικότερα τώρα στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, επιχειρεί να μας βουλιάξει ολοκληρωτικά στο τέλμα. Κάπου όμως πρέπει να μπει ένα τέλος. Εμείς όλοι πρέπει να το βάλουμε. Όλοι μαζί, Δήμος και δημότες. Τώρα είναι που πρέπει να δουλέψουμε συλλογικά, για το καλό αυτού εδώ του τόπου.
Εγώ προσωπικά  και πιστεύω και όλοι οι συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι προτιθέμεθα να θέσουμε στην διάθεση του Υπουργού ακόμα και τις παραιτήσεις μας αν δεν εισακουστούν τα όσα δίκαια αιτήματά μας.....»

Από το Γραφείο Τύπου

metamarks