Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Some very familiar characters at the Lagoudera, 1970


Bill Cunliffe, Skip Milson (deceased), Unknown French guest,
Dimitri Katzoumis, Ted Sullinger (deceased), and Deidre

Posted on by Jennifer Kelland

http://www.davidfagan.org/index.php/2010/10/24/some-very-familiar-characters-at-the-lagoudera-1970/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

metamarks