Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Ένα ναυτικό ατύχημα στην Ύδρα του 1871


Το 1860  παραγγέλθηκαν  ταυτόχρονα, από τον Οθωνα,  στα ναυπηγεία C. Lungley & Co, Deptford, στον ποταμό Τάμεση της Αγγλίας 4 πλοία, δυο όμοια τροχοκίνητα ατμόπλοια, το πολυτελές «Όθων»  και «Αμαλία», καθώς επίσης και δυο μικρότερα το «Βυζάντιον» και το «Επτάνησος». Αργότερα το «Όθων» μετονομάστηκε σε «Πατρίς», και δόθηκε στην Ελληνική Ατμοπλοΐα μαζί με το «Αμαλία», το οποίο μετονομάστηκε σε «Ευνομία».

Στο «Ευνομία», στις 21 Ιουνίου 1871,  εκδηλώθηκε φωτιά στο λέβητα, ενώ βρισκόταν  μεταξύ Δοκού και Ύδρας,  και κάηκαν ζωντανοί 50 άνθρωποι. «…Εκπλεύσαν εκ Πειραιώς, την πρωΐαν της προχθές Δευτέρας 21 Ιουνίου, δια το σύνηθες εις Ναύπλιον ταξείδιον, επιβατών δε πλήρες, το ατμόπλοιον απεβίβασεν ευτυχώς, εις Αίγιναν, Πόρον και Ύδραν, όσους είχε δια τα μέρη ταύτα επιβάτας. Την ώραν 1,30 μ.μ. διήρχετο την μεταξύ Ύδρας και του νησιδίου Δοκού θάλασσαν, ότε αίφνης εκπυσοκρότησις φοβερά, εις την πρύμνην του πλοίου, ανετίναξεν εις τον αέρα ολόκληρον το παρά των δωματίων και της αιθούσης της Α΄ θέσεως κατεχόμενον μέρος, σφενδονίσαν εις την θάλασσαν τα θρίμματα αυτού, ανάμικτα ανθρωπίνοις πτώμασι ημικαύστοις. Το πυρ, μεταδοθέν αμέσως εις τα απομείναντα μέρη του καταστρώματος, συνεπλήρωσε το έργον της πυρίτιδος. Μόλις δε, τη συνδρομή των επιβατών, εργαζομένων εις τας αντλίας, μετά μίαν ώραν, η πυρκαϊά εσβέσθη…», (Εφημ. «ΑΙΩΝ», εν Αθήναις, Πέμπτη 24 Ιουνίου 1871).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

metamarks