Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ


 Στις 28 Ιουλίου , την 1ην πρωινήν ώραν αναχώρησα με την ατμάκατο ΙΩΝΊΑ από το Ναύπλιον.  Στις 7 η ώρα φτάσαμε στην Ύδρα, όπου εσταματήσαμε για να αποβιβασθούν και να επιβιβασθούν επιβάτες.  Η Ύδρα είναι μια πόλις επί της ομωνύμου μικράς νήσου, η οποία τίποτε άλλο δεν είναι παρά ένας άγονος βράχος στον οποίο δεν φυτρώνει χορτάρι.  Το μικρό λιμάνι της, πάνω από το οποίον υψώνονται, αμφιθεατρικά, τα σπίτια της πόλεως επί του αποτόμου βράχου, προστατεύεται μόνον από τα βουνά της Πελοποννησιακής στεριάς, που απέχει οκτώ χιλιόμετρα.  Εξ αιτίας των υψωμάτων και των κατωφερειών οι δρόμοι είναι ανώμαλοι αλλά εξαιρετικά καθαροί.  Επί της προκυμαίας υπάρχουν πολυάριθμα μαγαζιά τα οποία μαρτυρούν το μεγάλο εμπόριο της πόλεως.  
Όλα τα σπίτια έχουν επίπεδες στέγες και τόσον χοντρούς τοίχους, ώστε φαίνονται να προφυλάσσονται από τους σεισμούς.  Εξωτερικώς και εσωτερικώς δίνουν μιάν ευχάριστη εντύπωση, τα δε νοικοκυριά των γοητευτικών χαριτωμένων και φιλοπόνων Υδραίων κυριών αποτελούν υποδείγματα καθαριότητος.  Τα έπιπλα, κατά το ήμισυ σε ανατολικόν και κατά το ήμισυ ευρωπαικόν ρυθμόν,  συνδυάουν την πολυτέλειαν του ενός με την άνεσιν του άλλου, ενώ η στερεότης των και η έλλειψις στολισμού των μαρτυρούν ότι αυτά έγιναν για την άνεσιν και όχι για την μεγαλοπρέπειαν. 
  

Οι Υδραίοι χαίρουν φήμης μεγάλης τιμιότητος καΙ ανιδιοτελείας και έχουν κάνει την μικράν των νήσον περίφημον με την ένδοξη συμμετοχή της στον αγώνα της παλιγγενεσίας της Ελλάδος.  Ασφαλώς θα είναι συνδεδεμένο μέχρι της μεταγενεστέρας γενεάς το όνομα των γενναίων Υδραίων με την έννοιαν της αγάπης προς την ελευθερίαν.  Οι ήρωες Κουντουριώτης, Μιαούλης, Μπουντούρης, Τομπάζης, οι οποόι ανεδείχθησαν κατά την Ελληνικής Επανάστασιν γεννήθηκαν όλοι στην Ύδρα.  Κατά την αρχαιότητα, η νήσος ήτο ακατοίκητος.  Το πρώτον κατά τον περασμένον αιώνα, ψαράδες και γεωργοί, οι οποίοι, εξ αιτίας της τουρκικής επικρατήσεως εγκατέλειψαν την γειτονικήν στεριάν, έκτισαν εδώ μια μικρή πόλη, η οποία γρήγορα μεγάλωσε με την άφιξη προσφύγων Αλβανών , καθώς και προσφύγων από την Αττικήν και την Αργολίδα.  Ο πληθυσμός, ο οποίος κατά την αρχήν της Ελληνικής Επαναστάσεως απετελείτο από 40.000 ψυχές, έχει μειωθεί τώρα, περίπου στις 20,000. 
 Επίσης ο αριθμός των πλοίων της Ύδρας που άλλοτε έφτανε τα 150 έχει αρκετά μειωθεί.  Δεν πιστεύω ότι μπορεί να δώσω καλλιτέραν απόδειξιν της εντιμότητος και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης των Υδραίων από του να κοινοποιήσω το ακόλουθο χαρακτηριστικόν:   Όταν ένας πλοίαρχος πλοίου της νήσου προετοιμάζεται για ένα μεγάλο ταξίδι, πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι στην Ύδρα και παραλαμβάνει από τους κατοίκους χρηματικά ποσά για να εμπορευθεί για λογαριασμό τους.  Παρ΄ότι δε ούτος δεν υποράφει σε κανέναν απόδειξιν, ουδέποτε συνέβη μετά την άφιξίν του να μην επιστρέψει στους κατόχους αυτών τα ποσά που πήρε, πλέον των αναλογούντων εις αυτά  τόκων.

ΠΗΓΗ: ΥΔΡΑΙΚΑ ΝΕΑ ΤΟΥ 1982 ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΜΩΡΕΣ
(Απόσπασμα από το βιβλίο του Er. Sliman "Ithaka der Peloponnes und Troja" Leipzig 1869, μετάφραση Νάνσης Μαργκούνη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

metamarks