Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΟΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 25 ΜΑΙΟΥ 2014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑ   22/5/2014


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ύδρας
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του ν.4255 /2014 «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις»
2.Τις διατάξεις του ΠΔ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 58/2014,(ΦΕΚ 101/τ.Α’/22-4-2014), «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή των μελών του ΕυρωπαΪκού Κοινοβουλίου».
4.Την απόφαση 2013/312/ΕΕ της 28ης Ιουνίου 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (L 181/29.6.2013) η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5.Την οικ .88443/30-4-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί καθορισμού των εκλογικών τμημάτων της Α’ εκλογικής περιφέρειας Πειραιώς.
6.Την 19016/11-5-2014  Προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών, περί ανακηρυχθέντων συνδυασμών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ηςΜαΐου 2014 δυνάμει της 66/2014 απόφασης του Α΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
‘Οτι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την 25η Μαΐου 2014 ημέρα Κυριακή από ώρα 7.00 μέχρι 19.00 στα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας που περιλαμβάνονται στον πίνακα που παρατίθεται από κάτω και έχουν καθοριστεί με την 88443/30-4-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής και στα οποία θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Ύδρας Δημότες, Ετεροδημότες και Κοινοτικοί εκλογείς.
Ο αριθμός των αντιπροσώπων που εκλέγονται στην Ελλάδα είναι 21.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

Α/Α Ε.Τ.
ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
5871
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
Βασικοί Εκλογείς
Από :ΑΓΑΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
‘Εως: ΓΕΩΡΓΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
5872
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
Βασικοί Εκλογείς
Από :ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ
Έως : ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
5873
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Π)
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
‘Εως : ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
5874
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ-ΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
‘Εως : ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΛΙΑΣ
5875
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από :ΜΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έως :ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
5876
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από :ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
‘Εως :ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5877
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Α)Βασικοί Εκλογείς
Από :ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έως :ΩΡΟΛΟΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Β)Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη των δήμων και των κοινοτήτων και των συνοικισμών αυτών.
ο Δήμαρχος Ύδρας

‘Αγγελος Λ. Κοτρώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

metamarks