Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 25 ΜΑΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
22 Μαΐου 2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ο Δήμαρχος ‘Υδρας

’Εχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δίοικησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87)

2.Την αριθ. 2210/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά με την οποία ανακηρύχθηκαν για τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 οι αναφερόμενοι σ΄αυτήν υποψήφιοι συνδυασμών του Δήμου Ύδρας


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ
Για τις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων :
Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ :        «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑ»
ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ:  Υποψήφιος  Δήμαρχος
B’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ :          «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑ»
ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΛΟΥΚΑ   :          Υποψήφιος Δήμαρχος

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 25η Μαΐου 2014 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07.00 ώρα και θα λήξει την 19.00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ. Αριθμ. 2210/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α/Α Ε.Τ.
ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
5871
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
Βασικοί Εκλογείς
Από :ΑΓΑΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
‘Εως: ΓΕΩΡΓΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
5872
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
Βασικοί Εκλογείς
Από :ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ
Έως : ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
5873
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Π)
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
‘Εως : ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
5874
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ-ΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
‘Εως : ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΛΙΑΣ
5875
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από :ΜΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έως :ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
5876
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από :ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
‘Εως :ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5877
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Α)Βασικοί Εκλογείς
Από :ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έως :ΩΡΟΛΟΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Β)Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη των δήμων και των κοινοτήτων και των συνοικισμών αυτών.
ο Δήμαρχος Ύδρας
‘Αγγελος Λ. Κοτρώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

metamarks