Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 25 ΜΑΙΟΥ 2014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑ  22 /5/2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ύδρας
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87)
2.Την αριθ. 423/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ανακηρύχθηκαν για τις εκλογές της 25 ης Μαΐου 2014 οι αναφερόμενοι σ΄ αυτήν υποψήφιοι συνδυασμών Περιφερειακών Αρχών καθώς και θεωρημένος πίνακας των συνδυασμών για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ
Για τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών περιφερειακών αρχών της 25ηςΜαΐου 2014 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων :
1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ :  ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η Ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 25η Μαΐου 2014 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07.00 ώρα και θα λήξει την 19.00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ. Αριθ.423/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών .

Α/Α Ε.Τ.
ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
5871
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
Βασικοί Εκλογείς
Από :ΑΓΑΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
‘Εως: ΓΕΩΡΓΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
5872
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
Βασικοί Εκλογείς
Από :ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ
Έως : ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
5873
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Π)
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
‘Εως : ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
5874
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ-ΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
‘Εως : ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΛΙΑΣ
5875
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από :ΜΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έως :ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
5876
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από :ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
‘Εως :ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5877
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Α)Βασικοί Εκλογείς
Από :ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έως :ΩΡΟΛΟΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Β)Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη των δήμων και των κοινοτήτων και των συνοικισμών αυτών.
ο Δήμαρχος Ύδρας

Άγγελος Λ. Κοτρώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

metamarks