Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

Οι Έλληνες δεν πολεμούν σαν ήρωες αλλά οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες

 Το θρυλικό ΟΧΙ της Ελλάδος που άλλαξε τον ροή της ιστορίας.

Προς τον Στρατόν Ξηράς, Θαλάσσης και |Αέρος.

Εις το τέλος της πρώτης ημέρας κατά την οποίαν με τα χαλύβδηνα στήθη σας προασπίσατε το ιερόν έδαφος και την τιμήν της Πατρίδος, σας απευθύνω τον θερμότερόν μου χαιρετισμόν.
Ολόκληρον το ΄Εθνος από του ανωτάτου άρχοντος μέχρι του τελευταίου πολίτου, άνδρες, γυναίκες παιδιά, σας σκέπτονται με στοργήν και με υπερηφάνειαν και αι ευχαί των , μαζί με την Ευλογίας του Θεού σας παρακολουθούν, σκεφθήτε ότι σας έλαχεν ο ένδοξος κλήρος να γράψετε το όνομά σας εις τας χρυσάς δέλτους της Ελληνικής Ιστορίας, κοντά στα ονόματα των Μαραθωνομάχων, των μεσαιωνικών μας ακριτών και των ηρώων του 1821 και των άλλων νικηφόρων πολέμων μας.
Από τα δικά σας χέρια σφυρηλατείται σήμερα μια Ελλάς ακόμη ωραιοτέρα, ακόμη λαμπροτέρα από την σημερινήν που θα θαμβώσει και πάλιν ολόκληρον τον κόσμον.
Ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος ατενίζει σε Σας και είμαι εις θέσιν να σας διαβεβαιώσω ότι εις τον αγώνα δεν θα μείνη η Ελλάς μόνη.
Εμπρός στρατιώται της Ελλάδος με το ίδιον πάντοτε θάρρος, με την ιδίαν ατρόμητον και αδάμαστον θέλησιν.  Συντρίψατε τον εχθρόν, ο οποίος ετόλμησε να θίξη την τιμήν της χώρας μας.

Η νίκη είναι μαζί σας η δόξα σας περιμένει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Πρόεδρος της ΚυβερνήσεωςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

metamarks