Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

Η εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Υδραίου στην Ρόδο

Από την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση με αφορμή τους εορτασμούς για την μνήμη του Αγίου Κωνσταντίνου του Υδραίου στην Ρόδο:
Τήν 14ην Νοεμβρίου, ἡμέρα Πέμπτη, καθ᾿ ἥν ἑορτάζεται ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ  Ὑδραίου, Πολιούχου τῆς τῶν Ροδίων Πόλεως, θά τελεσθῇ ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νεοχωρίου, ἀφ᾿ ἑσπρας Τετάρτη καί περί ὥραν6ην μ.μ. ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, τήν δέ πρωΐαν τῆς Πέμπτης Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία μετά τό πέρας τῆς ὁποίας καί περί ὥραν 11ην π.μ. θά ἀκολουθήσῃ ἡ Λιτάνευσις τῶν τιμίων Λειψάνων καί τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου μετά πάσης ἐπισημότητος, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Ἀρχῶν καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ. Προαγόμεθα ὅθεν νά παρακαλέσωμεν Ὑμᾶς, ὅπως εὐαρεστούμενοι παραστῆτε εἰς τάς ἀνωτέρω λατρευτικάς ἐκδηλώσεις εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ Πολιούχου τῆς τῶν Ροδίων Πόλεως, Ἁγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Ὕδρας.
Τήν Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, στό παρεκκλήσι τοῦ Δήμου Ρόδου θά τελεσθῇ ἡ Ἱερά Παράκλησις ἀπό ὥρα 10.00 μ.μ. ἐπ᾿ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Πολιούχου τῆς πόλεως Ρόδου Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου. Θά ψάλουν Μέλη τῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ρόδου (πρώην Ὀρφανοτροφείο Ἀρρένων), ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀμφιλοχίου  Πίκια. 


http://www.rhodestimes.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

metamarks