Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΣ -TO ALL VISITORS IN GREECETO ALL VISITORS IN GREECE

Political decisions concerning the Greek banks have no effect whatsoever to all transactions of tourists and visitors in our country. Business goes on as usual, Greek summer is lovely as ever.

All cards, credit and other, pass with no problem, in all sales points. Furthermore, withdrawals from ATMs are free to all cards of foreign banks. Life is going on

Τhe present situation, concerning only certain limitations for Greeks, is temporary and soon everything will return back to normal.

The Mayor of Hydra
Georges Koukoudakis


Hydra Hotels Association
President Gen.Secretary
Maria Kladaki Nicolas Skoulis


POUR NOS VISITEURS

Les décisions politiques concernant les banques grecques, n’ont aucune influence sur les transactions touristiques dans notre pays. La vie continue normalement et l’Eté Grec vous attend.

Toutes les cartes de crédit ou débit, passent sans problèmes dans tous les points de vente. Toutes les cartes bancaires de l’étranger passent sans problèmes pour retirer de l’argent dans les ATM en Grèce.

La situation actuelle, avec certaines limites seulement pour les cartes grecques, est temporaire et bientôt la situation reviendra à la normale.


Le Maire d’Hydra
Association Hôtelière d’Hydra


An alle Besucher von Griechenland,

Politische Entscheidungen über die griechischen Banken haben keinerlei Wirkung jeglicher Art für alle Geschäfte der Touristen und Besuchern in unserem Land.

Geschäft geht weiter wie gewohnt, griechisches Sommer ist schön wie eh und je.

Alle Karten, Kredit und andere, werden akzeptiert problemlos in allen Verkaufsstellen. Darüber hinaus sind Abhebungen an Geldautomaten ohne Beschränkung für alle Karten ausländischer Banken. Leben geht weiter wie üblich.

Die gegenwärtige Situation, von den bestimmten Einschränkungen nur für Griechen ist temporär und bald wird alles zur Normalität zurückkehren.

Der Bürgermeister von Hydra,
Hydra Hotels Assoziation


ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΣ

Οι πολιτικές αποφάσεις σε σχέση με τη λειτουργία των τραπεζών δεν έχουν ουδεμία επίπτωση στην ομαλή λειτουργία και διεξαγωγή όλων των συναλλαγών των τουριστών και επισκεπτών μας. Το Ελληνικό καλοκαίρι είναι εδώ και σας περιμένει.


Όλες οι κάρτες πιστωτικές και άλλες, λειτουργούν ανεμπόδιστα και ελεύθερα σε όλες τις επιχειρήσεις καθώς επίσης και οι αναλήψεις από ΑΤΜ με όλες τις κάρτες ξένων τραπεζών.


Η παρούσα κατάσταση, αφορά μόνο τους Έλληνες, είναι παροδική και σύντομα θα επανέλθει η ομαλή λειτουργία.


O Δήμαρχος Ύδρας
Γεώργιος Κουκουδάκης

Ένωση Ξενοδόχων Ύδρας
Πρόεδρος ΔΣ Γεν.Γραμματέας ΔΣ


Μαρία Κλαδάκη Νικόλας Σκουλής


ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΣ - TO ALL VISITORS IN GREECETO ALL VISITORS IN GREECE

Political decisions concerning the Greek banks have no effect whatsoever to all transactions of tourists and visitors in our country. Business goes on as usual, Greek summer is lovely as ever. 

All cards, credit and other, pass with no problem, in all sales points. Furthermore, withdrawals from ATMs are free to all cards of foreign banks. Life is going on 

Τhe present situation, concerning only certain limitations for Greeks, is temporary and soon everything will return back to normal. 

The Mayor of Hydra
Georges Koukoudakis

Hydra Hotels Association
President         Gen.Secretary
Maria Kladaki             Nicolas Skoulis


POUR NOS VISITEURS
Les décisions politiques concernant les banques grecques, n’ont aucune influence sur les transactions touristiques dans notre pays. La vie continue normalement et l’Eté Grec vous attend.
Toutes les cartes de crédit ou débit, passent sans problèmes dans tous les points de vente. Toutes les cartes bancaires de l’étranger passent sans problèmes pour retirer de l’argent dans les ATM en Grèce.
La situation actuelle, avec certaines limites seulement pour les cartes grecques, est temporaire et bientôt la situation reviendra à la normale.
Le Maire d’Hydra
Association Hôtelière d’HydraAn alle Besucher von Griechenland,

Politische Entscheidungen über die griechischen Banken haben keinerlei Wirkung jeglicher Art für alle Geschäfte der Touristen und Besuchern in unserem Land.
 Geschäft geht weiter wie gewohnt, griechisches Sommer ist schön wie eh und je.
 Alle Karten, Kredit und andere, werden akzeptiert problemlos in allen Verkaufsstellen. Darüber hinaus sind Abhebungen an Geldautomaten ohne Beschränkung für alle Karten ausländischer Banken. Leben geht weiter wie üblich.
 Die gegenwärtige Situation, von den bestimmten Einschränkungen nur für Griechen ist temporär und bald wird alles zur Normalität zurückkehren.  

Der Bürgermeister von Hydra, 
 Hydra Hotels Assoziation

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΣ

Οι πολιτικές αποφάσεις σε σχέση με τη λειτουργία των τραπεζών δεν έχουν ουδεμία επίπτωση στην ομαλή λειτουργία και διεξαγωγή όλων των συναλλαγών των τουριστών και επισκεπτών μας. Το Ελληνικό καλοκαίρι είναι εδώ και σας περιμένει.
Όλες οι κάρτες πιστωτικές και άλλες,  λειτουργούν ανεμπόδιστα και ελεύθερα σε όλες τις επιχειρήσεις καθώς επίσης και οι αναλήψεις από ΑΤΜ με όλες τις κάρτες ξένων τραπεζών.
Η παρούσα κατάσταση, αφορά μόνο τους Έλληνες, είναι παροδική και σύντομα θα επανέλθει η ομαλή λειτουργία.
 O Δήμαρχος Ύδρας
Γεώργιος Κουκουδάκης

Ένωση Ξενοδόχων Ύδρας
Πρόεδρος ΔΣ               Γεν.Γραμματέας ΔΣ
Μαρία Κλαδάκη          Νικόλας Σκουλής

metamarks