Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

41 Χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου Υδραίου ζωγράφου Περικλή Βυζάντιου


Με ειλικρινή αισθήματα βαθείας λύπης και εκτιμήσεως μεγάλης συνεμερίσθη το πένθος επί τω θανάτω του Περικλή Βυζαντίου ο ευρύς κύκλος των φίλων και των θαυμαστών του εκλιπόντος γνωστοτάτου ζωγράφου.  Υπήρξε μια καλλιτεχνική προσωπικότης διεθνούς κύρους, τόσον καλλιεργημένη, που ασφαλώς η πολύπλευρος  και συνεχής προσφορά του πάντοτε θα εκτιμάται με γενικής αναγνώρισιν.  Υπήρξε με το σπινθηροβόλον πνεύμα του συμπαθής προς όλους.  Ευλόγως δε απελάμβανε αγάπης και υπολήψεως.  Ήτο φίλος και η έννοια της φιλίας του ανήκεν εις τα κεφάλαια της πίστεως του.  Αλλά υπήρξε και Φιλυδραίος.  Στην μακροχρόνιον αποστολήν του, στο ιστορικόν αυτό νησί, το επί πλέον προικισμένο με ξεχωριστή προσωπικότητα που τον κατέκτησε, όπως συνεχώς μας έλεγε ως Διευθυντής  - Καθηγητής του εκεί παραρτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών εκέρδισε την αγάπη και την εκτίμησι των φιλοξενουμένων του ημεδαπών και αλλοδαπών, με την εμπειρίαν των γνώσεών του , την μεθοδικότητα και την εγκαρδιότητα του χαρακτήρος του.  Έδωκεν επίσης ως επίλεκτον μέλος της Τοπικής Τουριστικής Επιτροπής - μεγάλο κεφάλαιο - με όλη την καρδιά του, όλον του τον σεβασμόν στην διατήρησιν του ιδιορρύθμου χρώματος της Ύδρας, της αισθητής αρμονίας της, της παλαιάς αρχοντιάς της.  Όσα επετέλεσε στην αρμοδιότητά του , πολλά σε διεθνή προβολήν , ήσαν αξιοθαύμαστα και σήμερον διατηρούνται ως δείγματα της μελετημένης δράσεώς του.   Η Ύδρα λοιπόν δεν ξεχνά τον Βυζάντιον. Και μαζί με αυτήν όλοι μας που σταθήκαμε κοντά του.  Μας μένει δυστυχώς ο χώρος κενός τον οποίον εκάλυπτε με την ζωτικότητά του, με την ευχάριστη ευφράδειά του σε όλας τας εκδηλώσεις του.  Μας μένουν όμως τόσες αναμνήσεις αποδοτικής συνεργασίας που περάσαμε κοντά του δια το καλόν της Ύδρας.  Και αυτές, αι με τόσην εγκαρδιότητα ζωηρές αναμνήσεις είναι μια εγγύησις ασφαλής, ασφαλεστάτη ότι ποτέ μας δεν θα τον ξεχάσουμε. 

Με αυτά τα θερμά λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης απεχαιρετήσαμεν, στην τελευταίαν κατοικίαν του τον παμφίλτατον από τα νεανικά μας χρόνια αριστοτέχνην ζωγράφον με τα τόσα του χαρίσματα που σ΄αυτά αποδεδειγμένως πρωτεύουσαν θέσιν κατείχε μέσα στην καρδιά του: Ο μεγάλος του έρωτας προς την Ύδραν..

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 1972

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

metamarks